Ota yhteyttä

Alta valikosta löydät listan yleisimmistä kysymyksistä ja niihin vastaukset. Valitse aihe ja saat näkyviin kysymykset sekä vastaukset.

 

Kuntosalien yhteystiedot:

Fresh Fitness Sörnäinen

sornainen@freshfitness.fi                  

Fresh Fitness Myyrmäki

myyrmaki@freshfitness.fi

Fresh Fitness Jyväskylä

jyvaskyla@freshfitness.fi

Fresh Fitness Viikki

viikki@freshfitness.fi

Fresh Fitness Suomenoja

suomenoja@freshfitness.fi

Fresh Fitness Linnainmaa

linnainmaa@freshfitness.fi

 

Laskutusasiat:

palvelu@freshfitness.fi

 

Lauri Hasanen                                  Jussi Raita

Managing Director                           Operations Manager

lauri.hasanen@freshfitness.fi         jussi.raita@freshfitness.fi

Aihe:

Voit löytää vastauksen kyselystä

 • Tutustumiskäynti

  Kaikki ovat erittäin tervetulleita tutustumaan Fresh Fitness kuntosaleille. Voit tulla tutustumaan sinä aikana kun kuntosalilla on henkilökuntaa paikalla. Jos olet alle 18-vuotias tulee sinulla olla vastuuhenkilö mukana tutustumiskäynnillä.    
 • Onko teillä seniori- tai opiskelijahinta olemassa?

  Meillä ei ole erityishintoja opiskelijoille tai senioreille. Meillä kaikilla jäsenillä on sama edullinen hinta.
 • Olen 16-17 vuotias, miten voin liittyä jäseneksi?

  Ikäraja liittymiseen on 16 vuotta. Jos olet alle 18-vuotias, tule huoltajasi kanssa liittymään kuntosalille silloin kun henkilökunta on paikalla. Vaihtoehtoisesti voit ottaa jäsensopimuksen mukaasi vanhempiesi allekirjoitettavaksi. Ajankohdat jolloin henkilökinta on kuntosalilla löydät kuntosalikohtaisesti tämän sivun alta: https://www.freshfitness.fi/kuntosalit/ .  
 • Miten voin vaihtaa sopimustyypin?

  Voit tehdä sopimustyyppimuutoksen omien sivujen kautta. Voit myös olla yhteydessä kuntosalin henkilökuntaan ja ilmoittaa halukkuutesi vaihtaa sopimustyyppiä.  
 • Miten voin jäädyttää sopimuksen?

  Määräaikaisen tai toistaiseksi voimassa olevan jäsensopimuksen solminut jäsen voi hakea Fresh Fitness:lta jäsenyytensä jäädytystä (”Jäädytys”). Jäädytys tarkoittaa jäsenyyden tilapäistä keskeytystä vähintään yhdeksi (1) ja enintään kuudeksi (6) kuukaudeksi. Jäädytyksen aikana jäsenen jäsenranneke on lukittu, eikä sillä pääse Fresh Fitness -keskuksiin. Jäädytys voidaan myöntää esimerkiksi seuraavista, yllättävistä elämäntilanteessa tapahtuneista muutoksista: terveydelliset syyt, raskaus, ulkomaankomennus tai äkillinen muutto paikkakunnalle, jossa ei kohtuullisen matkan päässä ole Fresh Fitness -keskusta. Jäsen on tarvittaessa velvollinen toimittamaan Fresh Fitnessille esimerkiksi lääkärintodistuksen tai muun todistuksen osoituksena yllättävästä elämäntilanteen muutoksesta. Jäädytystä on haettava Fresh Fitnessilta kirjallisesti tai sähköisesti. Kirjallinen tai sähköinen hakemus mahdollisine liitteineen tulee toimittaa sähköpostitse, kirjeitse tai Fresh Fitnessin Internet-sivujen välityksellä jäsenen sopimukseen merkitylle omalle kuntosalille. Hakemus on toimitettava kuukausi ennen ns. jäädytyskauden alkua tai sairaustapauksissa välittömästi sairauden tai loukkaantumisen ilmettyä. Mikäli jäsenen hakemus hyväksytään jäsen saa kirjallisen ilmoituksen jäädytyksen hyväksymisestä ennen ns. jäädytyskauden alkua. Jäädytyskauden aikana jäseneltä ei veloiteta jäsenmaksuja. Jos Fresh Fitness hyväksyy jäädytyksen, Fresh Fitness voi vaatia jäseneltä jäädytystä koskevan hakemuksen käsittelystä käsittelymaksun Fresh Fitnessin kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.  
 • Miten voin irtisanoa sopimuksen?

  Toistaiseksi voimassaolevan jäsensopimuksen irtisanomisaika on yksi (1) kalenterikuukausi ja se lasketaan irtisanomisilmoituksen vastaanottamista seuraavan kalenterikuukauden alusta alkaen. Irtisanominen on tehtävä Fresh Fitness:lle kirjallisesti tai sähköpostilla tai käymällä henkilökohtaisesti Fresh Fitness –keskuksessa. Fresh Fitness vahvistaa jäsenelle rekisteröineensä kirjallisesti tai sähköpostitse tehdyn irtisanomisen ja toimittaa jäsenelle tiedon sekä jäsensopimuksen päättymispäivästä, että viimeisen jäsenmaksun eräpäivästä. Mikäli jäsen ei ole saanut Fresh Fitnessin vahvistusta irtisanomisesta 20 päivän kuluessa irtisanomispäivästä tulee jäsenen ottaa välittömästi yhteyttä Fresh Fitness keskukseen asian selvittämiseksi.  
 • Miten liityn jäseneksi?

  Yli 18-vuotiaat: Voit liittyä jäseneksi meidän nettisivujen kautta tai kuntosalilla henkilökunnan ollessa paikan päällä. Alle 18-vuotiaat: Tule paikan päälle kuntosalille valvojan kanssa. Jos olet ollut jäsenenä aikaisemmin: Voit kirjautua sisään omille sivuille omilla tunnuksilla liittyäksesi uudestaaan jäsenenksi. Jos olet unohtanut salasanan voit olla kuntosaliin yhteydessä.  
 • Mitä jäsensopimukseen kuuluu?

  Fresh Basic jäsenyyteen kuuluu kaikki kuntosalilaitteiden ja -välineiden käyttö koko aukioloajan ja osallistuminen virtuaalitunneille hintaan 19,90 € kuukaudessa.  Fresh Live jäsenyyteen kuuluu kaikki kuntoslailaitteiden ja- välindeiden käyttö koko aukioloajan ja osallistuminen sekä virtuaali että ohjatuille ryhmäliikuntatunneille hintaan 29,90€  
 • Missä voin harjoitella?

  Fresh Fitness jäsenenenä voit harjoitella kaikissa Pohjoismaiden kuntosaleilla.  
 • Mikä on ikäraja liittyäkseen jäseneksi?

  Ikäraja liittymiseen on 16 vuotta. Jos olet alle 18-vuotias. Tule huoltajasi kanssa käymään kuntosalilla, kun henkilökunta on paikalla. Katso aukioloajat oman kuntosalisi sivuilta.
 • Mihin ilmoitan osoitteenmuutoksen?

  Tarkista ja tarvittaessa muuta yhteystietosi omien sivujen kautta.  
 • Jäsenyystyypit

  Fresh Fitnessillä on kaksi eri jäsentyyppiä: Fresh Basic jäsenyys on kaikille yli 15 vuotialle jotka haluavat kuntosaliharjoittelua hintaan 19,90 €/ kuukaudessa Fresh Live jäsenyys kaikille jotka halauvat kuntosaliharjoittelun lisäksi myös ohjattua ryhmäliikuntaa hintaan 29,90€/kuukaudessa .
 • Jäsenehdot

  Jäsenehdot Fresh Fitness Oy:n jäsenyyksiin sovellettavat yleiset sopimusehdot Fresh Fitness -jäsenyys Fresh Fitness -palveluiden käyttäminen edellyttää Fresh Fitness -jäsenyyttä. Jäsenyys on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle. Jäsenyys antaa oikeuden harjoitella kaikissa Fresh Fitness -keskuksissa siten kuin jäsensopimuksessa on tarkemmin sovittu, sekä hyödyntää Fresh Fitnessin kulloinkin tarjoamia muita harjoittelumahdollisuuksia ja palveluita. Fresh Fitnessin kulloinkin voimassa olevat jäsenyystyypit, hinnasto sekä tuote- ja palveluvalikoima kuvauksineen löytyvät Internet-sivuilta: www.freshfitness.fi. Fresh Fitnessin jäseniä ovat kaikki jäsensopimuksen solmineet ja jäsenmaksun maksaneet, 16 vuotta täyttäneet henkilöt. Alle 18-vuotiaan puolesta jäsensopimuksen Fresh Fitnessin kanssa tekee kuitenkin alaikäisen huoltaja, joka viime kädessä vastaa myös jäsensopimukseen perustuvista maksuvelvoitteista. Alaikäinen henkilö kuntoilee Fresh Fitnessilla aina sopimuksen hyväksyneen huoltajan vastuulla. Jäsenyys on jäsentyypistä riippuen voimassa toistaiseksi tai määräajan. Määräaikainen jäsenyys on voimassa määräajan loppuun saakka ja loppuu määräajan päätyttyä ilman erillisiä toimenpiteitä. Toistaiseksi voimassaoleva jäsenyys voidaan irtisanoa jäljempänä kohdassa 6. kuvatuin edellytyksin. Määräaikaista jäsensopimusta tai sen jäsenyystyyppiä ei voi muuttaa kesken sopimuskauden. Toistaiseksi voimassaolevaa jäsensopimusta tai sen jäsenyystyyppiä voidaan muuttaa jäsensopimuksen voimassaoloaikana. Jäsenyystyypin muutos on tehtävä kirjallisesti. Jäsenyystyyppiä muutettaessa jäsen hyväksyy aina uuden jäsenyystyypin mukaisen kuukausimaksun ja on velvollinen suorittamaan mahdollisen rahallisen erotuksen jäsenyystyypin muutoksesta lukien. Rahallinen erotus jäsentyypin muutoksesta tulee suorittaa myös silloin kun jäsen on jo maksanut aiempaan jäsenyystyyppiin perustuvia maksuja etukäteen. Toistaiseksi voimassaolevaa jäsensopimusta tai sen jäsentyyppiä muutettaessa maksut määräytyvät aina Fress Fitnessin muutoshetkellä voimassaolevan perushinnaston mukaisina. Jäsenyyden väliaikainen keskeyttäminen (jäädytys) on kuvattu erikseen jäljempänä kohdassa 5. Jäsenmaksut Jäsen vastaa siitä, että jäsenmaksu on maksettu eräpäivään mennessä. Jäsenen tai muun henkilön, joka on jäsensopimuksessa on sitoutunut vastaamaan jäsenen jäsenmaksuista tai muista jäsensopimukseen liittyvistä maksuista (esim. huoltaja), on hoidettava jäsenmaksut ja muut mahdolliset maksut jäsensopimuksessa sovitulla tavalla Fresh Fitnessin kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan. Jäsenmaksuja koskevan kuukausiveloituksen eräpäivä sovitaan Fresh Fitnessin voimassa olevien käytäntöjen mukaisesti. Poikkeuksena tähän on jäsenyyden aloituskuukausi, jonka veloituksesta sovitaan jäsensopimuksen solmimisen yhteydessä. Jäsen vastaa oman pankkinsa kanssa mahdollisesti tehtävästä e-lasku sopimuksesta jolla mahdollistetaan Fresh Fitnessin jäsenmaksujen automaattiset kuukausiveloitukset. Määräaikaisen jäsensopimuksen jäsenmaksua ei voi korottaa sopimuksen voimassaoloaikana. Toistaiseksi voimassa olevan jäsensopimuksen jäsenmaksun korotuksesta on ilmoitettava vähintään 30 päivää ennen hinnanmuutoksen astumista voimaan myös silloin kun jäsenen mahdollinen jäsenmaksun alennukseen oikeuttava etuus lakkaa. Fresh Fitness on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hintojen aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä jäsenen maksettaviin hintoihin. Arvonlisäveroon kohdistuvat mahdolliset muutokset astuvat voimaan kuukausimaksullisiin sopimuksiin välittömästi veron muuttumispäivänä. Jäsenmaksua ei tarvitse maksaa siltä ajalta kun jäsenyys on jäädytetty kohdan 5 mukaisesti. Fresh Fitness:n siirtää laiminlyötyjen jäsenmaksujen perinnän perintätoimistolle ja voi lisäksi periä jäseneltä myöhästyneiden jäsenmaksujen perinnästä aiheutuneet kulut. Jäsen on velvollinen maksamaan myöhästyneille jäsenmaksuille viivästyskorkoa korkolain (633/1982, muutoksineen) 4§:n mukaan mikäli jäsen laiminlyö jäsenmaksujen suorittamisen oikea-aikaisesti. Mikäli jäsen on saanut perintätoimiston maksumuistutuksen tai perintäkirjeen, on hänen maksuja suorittaessaan käytettävä perintätoimiston ilmoittamia maksuohjeita. Jos jäsen kuitenkin tästä huolimatta tekee maksusuorituksia suoraan Fresh Fitnessille, voi Fresh Fitness kohdistaa nämä suoritukset jäsen johonkin toiseen, ei perinnässä olevaan jäsenmaksuun. Jäsenen velvollisuudet sekä jäsenranneke Jäsen on velvollinen: tutustumaan voimassa oleviin turvallisuus- ja järjestysääntöihin ja noudattamaan niitä. Turvallisuus- ja järjestysäännöt löytyvät Fresh Fitnessin Internet-sivuilta freshfitness.fi sekä Fresh Fitness -keskuksista. viipymättä ilmoittamaan Fresh Fitnessille jäsentiedoissa (mukaan lukien yhteystiedot) tai maksutiedoissa tapahtuvista muutoksista. leimaamaan jäsenrannekkeensa aina saapuessaan harjoittelemaan Fresh Fitness –keskukseen ja tarvittaessa aina todistamaan henkilöllisyytensä. huolehtimaan riittävästä vakuutusturvasta mahdollisen henkilö- tai omaisuusvahingon osalta. Fresh Fitness määrittelee dopingin suorituskykyä kohottaviksi aineiksi yhdenmukaisesti World Anti-Doping Agencyn (WADA) kanssa ja suhtautuu kielteisesti dopingiin, huumausaineisiin tai muihin päihdyttäviin aineisiin. Suorituskykyä kohottavien aineiden, huumausaineiden tai alkoholin käyttö tai esiintyminen kyseisten aineiden vaikutuksen alaisena (lukuunottamatta lääkärin määräämiä henkilökohtaisia lääkkeitä) on Fresh Fitness -keskuksissa ehdottomasti kielletty. Jäsenyytensä voimassaoloajaksi jäsen lunastaa käyttöönsä maksullisen henkilökohtaisen Fresh Fitness -jäsenrannekkeen. Jäsenranneketta käytetään kulunvalvontajärjestelmissä sekä turvallisuussyistä. Jäsenranneketta ei saa siirtää tai lainata kenellekään. Jäsen on velvollinen säilyttämään jäsenranneketta huolellisesti ja omalta osaltaan varmistamaan ettei kukaan muu voi väärinkäyttää ranneketta. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan mahdollisesta jäsenrannekkeen katoamisesta tai sen epäillystä väärinkäytöstä välittömästi Fresh Fitnessille. Jäsenrannekkeen kadottua tai sen vahingoittuessa Fresh Fitness lukitsee jäsenrannekkeen ja toimittaa jäsenelle uuden rannekkeen. Jäsenen on maksettava Fresh Fitnessille uuden jäsenrannekkeen toimittamisesta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksu. Jäsenen tiedottaminen, markkinointi sekä henkilötietojen käsittely Jäsensopimuksen allekirjoittamalla jäsen hyväksyy sen, että Fresh Fitness voi lähettää jäsenilleen tietoa palveluistaan ja tarjouksista jäsenen ilmoittamaan posti- ja/tai sähköpostiosoitteeseen. Jäsen voi kuitenkin milloin tahansa kieltää Fresh Fitness:n markkinointiviestien lähettämisen. Jäsen hyväksyy sen, että Fresh Fitness tai samaan konserniin kuuluvat yritykset voivat rekisteröidä, tallentaa ja/tai käsitellä Jäsentä koskevia henkilötietoja (esimerkiksi yhteystietoja ja maksutietoja) sekä jäsenen käyttämiä Fresh Fitnessin palveluita henkilötietolain (523/1999, muutoksineen) mukaisesti. Edellä mainittujen tietojen keräämisen tarkoituksena on hallinnoida ja huolehtia jäsenyydestä parhaalla mahdollisella tavalla sekä myös tiedottaa Jäsentä Fresh Fitnessin kulloinkin tarjolla olevista palveluista. Jäsen antaa suostumuksensa siihen, että Fresh Fitness voi tallentaa Jäsenen harjoitushistoriaa. Jäsenen tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman jäsenen kirjallista suostumusta, poikkeuksena lakiin perustuvat tietojen luovutukset. Fresh Fitnessin henkilörekisteriä koskeva rekisteriseloste on nähtävillä Fresh Fitnessin Internet-sivuilla www.freshfitness.fi sekä Fresh Fitness -keskuksissa. Edellä esitetty jäsenen suostumus jäsentä koskevien tietojen (mukaan lukien harjoitushistoria) tallentamiseen, käsittelyyn ja luovuttamiseen Fresh Fitnessin markkinoinnissa on voimassa jäsensopimuksen voimassaoloajan sekä kolme (3) kuukautta jäsensopimuksen päättymisen jälkeen, elleivät osapuolet muuta sovi. Jäsenyyden väliaikainen keskeytys (Jäädytys) Määräaikaisen tai toistaiseksi voimassa olevan jäsensopimuksen solminut jäsen voi hakea Fresh Fitness:lta jäsenyytensä jäädytystä (”Jäädytys”). Jäädytys tarkoittaa jäsenyyden tilapäistä keskeytystä vähintään yhdeksi (1) ja enintään kuudeksi (6) kuukaudeksi. Jäädytyksen aikana jäsenen jäsenranneke on lukittu, eikä sillä pääse Fresh Fitness -keskuksiin. Jäädytys voidaan myöntää esimerkiksi seuraavista, yllättävistä elämäntilanteessa tapahtuneista muutoksista: terveydelliset syyt, raskaus, ulkomaankomennus tai äkillinen muutto paikkakunnalle, jossa ei kohtuullisen matkan päässä ole Fresh Fitness -keskusta. Jäsen on tarvittaessa velvollinen toimittamaan Fresh Fitnessille esimerkiksi lääkärintodistuksen tai muun todistuksen osoituksena yllättävästä elämäntilanteen muutoksesta. Jäädytystä on haettava Fresh Fitnessilta kirjallisesti tai sähköisesti. Kirjallinen tai sähköinen hakemus mahdollisine liitteineen tulee toimittaa sähköpostitse, kirjeitse tai Fresh Fitnessin Internet-sivujen välityksellä jäsenen sopimukseen merkitylle omalle kuntosalille. Hakemus on toimitettava kuukausi ennen ns. jäädytyskauden alkua tai sairaustapauksissa välittömästi sairauden tai loukkaantumisen ilmettyä. Mikäli jäsenen hakemus hyväksytään jäsen saa kirjallisen ilmoituksen jäädytyksen hyväksymisestä ennen ns. jäädytyskauden alkua. Jäädytyskauden aikana jäseneltä ei veloiteta jäsenmaksuja. Jos Fresh Fitness hyväksyy jäädytyksen, Fresh Fitness voi vaatia jäseneltä jäädytystä koskevan hakemuksen käsittelystä käsittelymaksun Fresh Fitnessin kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Toistaiseksi voimassaoleva tai määräaikainen jäsensopimus jatkuvat automaattisesti ilman eri toimenpiteitä jäädytyskauden päätyttyä. Määräaikaisen jäsensopimuksen solmineen jäsenen sitoutumisaikaa pidennetään ns. jäädytyskautta vastaavalla ajalla. Jäsensopimusta ei voi irtisanoa päättymään jäädytyskauden aikana Jäsensopimuksen irtisanominen, purkaminen tai sopimusehtojen yksipuolinen muuttaminen Toistaiseksi voimassaolevan jäsensopimuksen irtisanomisaika on yksi (1) kalenterikuukausi ja se lasketaan irtisanomisilmoituksen vastaanottamista seuraavan kalenterikuukauden alusta alkaen. Irtisanominen on tehtävä Fresh Fitness:lle kirjallisesti tai sähköpostilla tai käymällä henkilökohtaisesti Fresh Fitness –keskuksessa. Fresh Fitness vahvistaa jäsenelle rekisteröineensä kirjallisesti tai sähköpostitse tehdyn irtisanomisen ja toimittaa jäsenelle tiedon sekä jäsensopimuksen päättymispäivästä, että viimeisen jäsenmaksun eräpäivästä. Mikäli jäsen ei ole saanut Fresh Fitnessin vahvistusta irtisanomisesta 20 päivän kuluessa irtisanomispäivästä tulee jäsenen ottaa välittömästi yhteyttä Fresh Fitness keskukseen asian selvittämiseksi. Liittyttäessä Fresh Fitnessin jäseneksi on jäsensopimus oikeus päättää alkuperäisestä sitoutumisajasta riippumatta 14 päivän kuluessa jäsensopimuksen voimaantulosta lukien yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Irtisanominen on tehtävä edellä tässä kappaleessa kuvatulla tavalla Fresh Fitnessille kirjallisesti tai sähköpostilla tai käymällä henkilökohtaisesti Fresh Fitness -keskuksessa. Irtisanottaessa jäsensopimus lähellä liittymishetkeä Fresh Fitness pidättää jäseneltä liittymismaksun sekä yhtä (1) kuukautta vastaavan harjoittelumaksun. Jäsenellä oikeus harjoitella Fresh Fitness -keskuksissa ja käyttää Fresh Fitnessin muita palveluita jäsensopimuksensa mukaisesti irtisanomisajan loppuun saakka. Fresh Fitness:lla on oikeus purkaa määräaikainen tai toistaiseksi voimassaoleva jäsensopimus päättymään olennaisen sopimusrikkomuksen vuoksi välittömästi, mikäli jäsen esimerkiksi rikkoo jäsensopimuksen ehtoja, Fresh Fitnessin antamia turvallisuus- ja järjestys yms. sääntöjä tai muuta ohjeistusta. Olennaisia sopimusrikkomuksia (näihin kuitenkaan rajoittumatta) ovat muun muassa: Jäsenmaksujen laiminlyönti Harjoittelu suorituskykyä kohottavien aineiden, huumausaineiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena Henkilökohtaisen jäsenrannekkeen luovuttaminen toiselle henkilölle Fresh Fitness:lla on yksipuolinen oikeus muuttaa hinnastoaan, palvelutarjontaansa, jäsenmaksuja sekä jäsenehtoja. Jäsentä tiedotetaan jäsensopimuksen ehtoihin tehtävistä olennaisista, jäsenen kannalta epäedullisista, muutoksista viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen muutosten voimaantuloa. Jäsenellä on näissä tilanteissa oikeus irtisanoa jäsensopimus poikkeuksellisesti päättymään muutosten voimaantulosta lukien. Tavaroiden säilytys ja vahingonkorvausvastuu Harjoittelun aikaiseen, henkilökohtaisen omaisuuden tilapäiseen, säilyttämiseen Fresh Fitness –keskuksessa tulee jäsenen käyttää omalla lukolla varustettua kaappia. Mikäli jäsen unohtaa omaisuuttaan kaappeihin, on Fresh Fitnessilla oikeus murtaa jäsenen lukko ja ottaa omaisuus säilytykseen. Jäsenen tulee noutaa unohtamansa tavarat 14 päivän kuluessa. Kaikki harjoittelu Fresh Fitness -keskuksissa tapahtuu aina omalla vastuulla. Fresh Fitness ei vastaa sen tiloissa tapahtuvista jäsenen henkilökohtaisen omaisuuden menetyksistä, jotka johtuvat varkaudesta, murrosta tai muusta vastaavasta syystä. Fresh Fitness ei vastaa myöskään jäsenten tai muiden kävijöiden omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, eikä sen tiloissa tapahtuvista mahdollisista henkilövahingoista, jotka johtuvat onnettomuustapauksesta tai toisen asiakkaan toiminnasta, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Vastuuvapaus, sovellettava laki sekä riitojenratkaisu Fresh Fitness ei vastaa jäsenen harjoittelumahdollisuuksien estymisestä tai muista jäsensopimukseen kirjattujen Jäsenen oikeuksiin kohdistuvista tilapäisistä rajoituksista, joiden voidaan osoittaa johtuvan Fresh Fitnessin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista syistä ja joita Fresh Fitness ei ole voinut kohtuudella ennakoida saati estää (ns. force majeure). Jäsensopimukseen noudatetaan Suomen lainsäädäntöä. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.
 • Hinta- mitä maksan ensimmäisestä harjoittelukerrasta?

  Sinulla on mahdollista tulla tutustumaan kuntosaliin kerran veloituksetta. Tämän jälkeen teet jäsensopiumuksen. Liittyessäsi maksat liittymismaksun 19,90€ ja 10€ jäsenrannekkeesta. Lisäksi maksat harjoitelumaksun kuluvan kuukauden päivistä ja seuraavan kuukauden harjoittelumaksun. Tämän jälkeen maksat 19,90 €/kuukaudessa Fresh Basic jäsenyydesta ja 29,90€/kuukaudessa Fresh Live jäsenyydestä.  
 • Onko turvallista treenata kuntosalilla silloin kun henkilökunta ei ole paikalla?

  Kuntosaleilla on hälytysjärjestelmät ja hälytyspainikkeita olemassa. Lisäksi kuntosaleilla on kameravalvontaa.  
 • Onko teillä pysäköintimahdollisuutta?

  Myyrmäen, Viikin, Suomenojan ja Jyväskylän salien vierestä löytyy hyvät parkkipaikat. Sörnäisiin pääset parhainten julkisilla kulkuvälineillä.
 • Onko minulla mahdollisuus tutustua kuntosaliin ennenkuin liityn jäseneksi?

  Kuntosalille voi tulla maksutta tutustumaan silloin kun henkilökunta on paikalla.
 • Mitkä ovat kuntosalin aukioloajat?

  Kuntosalit ovat avoinna joka päivä 05.00-24.00  Katso henkilökunnan paikalla olo ja erikoisaikataulut salien omilta sivuilta.  
 • Miten voin irtisanoa sopimuksen?

  Toistaiseksi voimassaolevan jäsensopimuksen irtisanomisaika on yksi (1) kalenterikuukausi ja se lasketaan irtisanomisilmoituksen vastaanottamista seuraavan kalenterikuukauden alusta alkaen. Irtisanominen on tehtävä Fresh Fitness:lle kirjallisesti tai sähköpostilla tai käymällä henkilökohtaisesti Fresh Fitness –keskuksessa. Fresh Fitness vahvistaa jäsenelle rekisteröineensä kirjallisesti tai sähköpostitse tehdyn irtisanomisen ja toimittaa jäsenelle tiedon sekä jäsensopimuksen päättymispäivästä, että viimeisen jäsenmaksun eräpäivästä. Mikäli jäsen ei ole saanut Fresh Fitnessin vahvistusta irtisanomisesta 20 päivän kuluessa irtisanomispäivästä tulee jäsenen ottaa välittömästi yhteyttä Fresh Fitness keskukseen asian selvittämiseksi.  
 • Miten pääsen kuntosalille pyörätuolilla?

  Kummallakin kuntosalilla pyörätuolin käyttäjiä on huomioitu lain vaatimalla tasolla. Sisään pääset helposti jäsenrannekkeen avulla.
 • Miten pääsen kuntosalille kun henkilökunta ei ole paikalla?

  Kuntosalille pääset aina jäsenrannekkeen avulla.
 • Mitä tarvitsen mukaan kun tulen harjoittelemaan?

  Suosittelemme kaikille jäsenille ottamaan mukaan henkilötodistusta, sisäkengät, lukko pukukaappia varten, hikipyyhe sekä jäsenranneke.  
 • Milloin kuntosalilla on henkilökuntaa?

  Henkilökunta on paikalla kuntosaleilla ma-to klo 12.00-21.00, pe klo 12.00-19.00 ja lauantaisin klo 10.00-14.00. Mahdolliset erikoisaikataulut ilmoitetaan kuntosalien sivuilla.
 • Fresh Fitness Suomenojan kuntosalilaitteet

  CARDIOLAITTEET
  • 15kpl Juoksumattoja       Life Fitness TR 95 T
  • 6kpl Crosstrainereitä      Precor EFX 576i
  • 2kpl Crosstrainereitä      Precor AMT 100i
  • 7kpl Kuntopyöriä             Life Fitness 95Ci, 95Ri, Assault Bike
  • 6kpl Spinningpyöriä        Body Bike Supreme
  • 4kpl Soutulaitteita           Concept2 Model D PM5
  KUNTOSALILAITTEET
  • 16kpl Painopakkalaitteita Gym80
  • 7kpl Vipuvarsilaitteita       Inotech
  • 70kpl Käsipainoja              10-40kg Inotech
  • 20kpl Käsipainoja              1-10kg Inotech
  • 3kpl Penkkipunneruspenkkejä (2kpl tasa, 1kpl vino)
  • 1kpl Smith laite, Jalkaprässi
  MUUT VÄLINEET
  • 7 kyykkypaikkaa, CrossFit häkki, 8kpl 20kg Levytankoja (Rogue) 2kpl 15kg levytankoja (Rogue)
  • 70kpl Levypainoja (Rogue Bumber 5-25kg), 148kpl levypainoja (1,25-25kg)
  • 20kpl kahvakuulia (4-32kg)
  • 2kpl voimistelurenkaita, TRX, 3kpl hyppybokseja, voimakuminauhoja
  • 9kpl säädettäviä vinopenkkejä, 2kpl tasapenkkejä, 2kpl vatsapenkkejä, 2kpl selänojennuspenkkejä
  • 2kpl ristikkäistaljoja, 2kpl ylätaljoja, alatalja
  • Puolapuut, kuntopalloja, fitbaleja
   
 • Täytyykö minun ilmoittautua ryhmäliikuntatunnille etukäteen?

  Meillä ei ole käytössä ryhmäliikunnan varausjärjestelmää. Tuntipaikat jaetaan saaapumisjärjestyksessä. Tervetuloa!  
 • Olen unohtanut tavaroita kuntosalille, miten toimin?

  Lähetä sähköpostia kuntosalille mahdollisimman pian huomattuasi tavaran unohtuneen. Pyri hakemaan tavarasi mahdollisimman pain, mieluinten seuraavana päivänä. Henkilökuntamme ottaa talteen unohdetut tavarat. Huomioithan kuitenkin että säilytysaika on lyhyt.  
 • Olen 16-17 vuotias, miten voin liittyä jäseneksi?

  Ikäraja liittymiseen on 16 vuotta. Jos olet alle 18-vuotias, tule huoltajasi kanssa liittymään kuntosalille silloin kun henkilökunta on paikalla. Vaihtoehtoisesti voit ottaa jäsensopimuksen mukaasi vanhempiesi allekirjoitettavaksi. Ajankohdat jolloin henkilökinta on kuntosalilla löydät kuntosalikohtaisesti tämän sivun alta: https://www.freshfitness.fi/kuntosalit/ .  
 • Miten teillä voi olla noin halvat hinnat muihin kuntosaleihin verrattuna?

  Meiltä saat parhaat mahdolliset harjoitusmahdollisuudet halvimmalla mahdollisella hinnalla. Meidän kuntosaleilta löytyy laadukkaat kuntoiluvälineet ja kaikki tarvittava jotta treenisi olisi mahdollisimman miellyttävää ja mukavaa. Meidän iloinen ja ammattimainen henkilökunta on auttamassa sinua saavuttamaan parhaan mahdollisen liikuntakokemuksen Fresh Fitness kuntosaleillamme.
 • Miten voin irtisanoa sopimuksen?

  Toistaiseksi voimassaolevan jäsensopimuksen irtisanomisaika on yksi (1) kalenterikuukausi ja se lasketaan irtisanomisilmoituksen vastaanottamista seuraavan kalenterikuukauden alusta alkaen. Irtisanominen on tehtävä Fresh Fitness:lle kirjallisesti tai sähköpostilla tai käymällä henkilökohtaisesti Fresh Fitness –keskuksessa. Fresh Fitness vahvistaa jäsenelle rekisteröineensä kirjallisesti tai sähköpostitse tehdyn irtisanomisen ja toimittaa jäsenelle tiedon sekä jäsensopimuksen päättymispäivästä, että viimeisen jäsenmaksun eräpäivästä. Mikäli jäsen ei ole saanut Fresh Fitnessin vahvistusta irtisanomisesta 20 päivän kuluessa irtisanomispäivästä tulee jäsenen ottaa välittömästi yhteyttä Fresh Fitness keskukseen asian selvittämiseksi.  
 • Miten virtuaalitunnit toimivat?

  Virtuaalitunnit ovat ryhmäliikuntatunteja joita ohjataan videon avulla. Maailman parhaat ryhmäliikuntaohjaajat ovat videoineet ryhmäliikuntatunnin, jonka kautta sinua ohjataan ammattitaitoisesti ja varmasti. Virtuaaliharjoittelu on treenikokemus on ylittänyt kaikkien treeniodotukset. Kaikki tunnit ohjataan helposti seurattavalla englannin. Meillä on useita virtuaalisesti ohjattuja tunteja viikossa joiden kesto on 30 ja 55 min välillä. Tule kokeilemaan!  
 • Miten varaan ajan personal trainerille?

  Varaa harjoittelutapaaminen suoraan personal trainerilta. Jos haluat perua tai muuttaa varattua aikasi ole yhteydessä suoraan personal traineriisi. Listan personal trainereista ja heidän yhteystiedoista löydät täältä  
 • Miten saan yhteyttä personal traineriin?

  Varmista että saat puhelinnumeron omalle personal trainerille ensimmäisessä tapaamisessa jotta voit varata, muokkaa ja perua aikojasi henkilökohtaisesti personal trainerisi kautta. Jos olet unohtanut ja kadottanut yhteystiedot löydät yhteystiedot kotisivuilta. Voit myös ottaa yhteyttä yhteydenotto lomakkeen kautta tai olla yhteydessä suoraan kuntosaliin.  
 • Miten ja milloin saan jäsenrannekkeeni?

  Kun olet liittynyt jäseneksi ja maksanut jäsenmaksun ja rannekkeen voit tulla kuntosalille ja lunastaa itsellesi jäsenrannekkeen (10€). Huomioi että kannattaa tulla kuntosalille silloin kun on henkilökunta paikalla.  
 • Mitä teen jos jäsenranneke katoaa?

  Huomattuasi jäsenrannekkeen kadonneen tule kuntosalille ja ilmota asiasta meille, jotta voimme estää rannekeen väärinkäyntön.  Samalla voit ostaa uuden ranneekkeen hintaan 10€.  
 • Joudun perumaan aikani personal trainerin kanssa, miten toimin?

  Varattu aika on peruttava viimeistään 24 tuntia ennen sovittua aikaa jotta treeniajasta ei veloiteta. Jos sinulla ei ole suora yhteystieto sinun personal traineriin voit käydä kotisivujen kautta etsimässä personal trainerin yhteystiedot. Olet itse vastuussa siitä että personal trainerisi vastaanottaa peruutuksesi.  
 • En pääse kirjautumaan omille sivuille, miten toimin?

  Lähetä viesti yhteydenottolomakkeen kautta jonka löydät sivun alaosassa. Voit myös olla yhteydessä kuntosaliin.  
 • Voinko vaihtaa maksupäivää?

  Jos maksat jäsenmaksun suoraveloituksella, veloituspäivä on joka kuukauden 15 päivä ja tätä  päivää ei voi muuttaa.
 • Voinko maksaa käteisellä?

  Jos et halua käyttöösi e-lasku sopimusta voit maksaa jäsenmaksun suoraan kuntosalille pankki- tai luottokortilla. Meillä ei ole käteismaksumahdollisuutta. Jäsenyysmaksuja voit maksaa myös liikuntasetelituotteilla kaksi kertaa vuodessa.
 • Saan työnantajaltani liikuntaseteleitä, käyvätkö ne maksuvälineenä?

  Fresh Fitness kuntosaleilla maksuvälineinä käyvät:

  - Smartum Liikunta- ja Kulttuuriseteli & Saldo - Sporttipassi - Edenred Ticket Mind&Body ja Duo - Edenred Virikeseteli - EazyBreak - Tyky online ja -setelit

  Voit maksaa jäsenmaksuja Fresh Fitness kuntosalien vastaanotossa edellä mainituilla maksuvälineillä ja tietenkin yleisimmillä pankki- ja luottokorteilla. Maksuvälineiden arvo laitetaan jäsentilille, josta ne vähentävät jäsenmaksua. Näillä maksuvälineillä otamme jäsenmaksuja vastaan kaksi kertaa vuodessa jäsentä kohden. Mikäli tuot edellä mainittuja maksuvälineitä kuntosalin vastaanottoon kuun viimeiseen päivään mennessä, lyhenee seuraavan kuun laskutussumma maksetun summan mukaisesti. Huomioithan, että toimitettuja maksuja ei voida verotuksellisista syistä palauttaa. Jos ostat määräaikaisen 6- tai 12 kuukauden jäsenyyden, voit maksaa edellä mainituilla maksuvälineillä maksetusta summasta jäljelle jäävän summan käteisellä tai maksukortilla.
 • Miten voin irtisanoa sopimuksen?

  Toistaiseksi voimassaolevan jäsensopimuksen irtisanomisaika on yksi (1) kalenterikuukausi ja se lasketaan irtisanomisilmoituksen vastaanottamista seuraavan kalenterikuukauden alusta alkaen. Irtisanominen on tehtävä Fresh Fitness:lle kirjallisesti tai sähköpostilla tai käymällä henkilökohtaisesti Fresh Fitness –keskuksessa. Fresh Fitness vahvistaa jäsenelle rekisteröineensä kirjallisesti tai sähköpostitse tehdyn irtisanomisen ja toimittaa jäsenelle tiedon sekä jäsensopimuksen päättymispäivästä, että viimeisen jäsenmaksun eräpäivästä. Mikäli jäsen ei ole saanut Fresh Fitnessin vahvistusta irtisanomisesta 20 päivän kuluessa irtisanomispäivästä tulee jäsenen ottaa välittömästi yhteyttä Fresh Fitness keskukseen asian selvittämiseksi.  
 • Miten luon e-lasku sopimuksen?

  Kun 0let liittynyt Fresh Fitness jäseneksi meidän sivujen kautta saat sähköpostin jossa on tietoa miten toimia.  
 • Mistä näen mitä olen maksanut?

  Kirjaudu omille sivuille ja käy katsomassa maksut kohdasta mitä olet maksanut ja mitä mahdollisesti on vielä maksamatta. Voit myös lähettää meille sähköpostia ja kysyä lisätietoja.  
 • Millä maksukorteilla voin maksaa kuntosaleilla?

  Kaikki maksukortit kelpaavat maksuvälineenä kuntosaleillamme.
 • Lähetättekö laskun?

  Käytämme ainoastaan sähköisiä palveluita. Kaikki laskut tulee sähköisenä. Kaikki tapahtumat ja tiedustelut lähetetään sähköpostitse.  
 • En ole samaa mieltä laskutuksesta, miten toimin?

  Ota yhteyttä henkilökuntaan kuntosalilla tai ole suoraan asiakaspalveluun yhetydessä jotta saadaan sovittua asiat liittyen laskutukseen.    

Löysitkö vastauksen?


Lähetä viesti Fresh Fitness kuntosalille